ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗಲ್ಲ, ಅಂತರಾಳದೊಳಗಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಾರುವುದಕೆ

ನಾನು ಬರೆಯಹೊರಟವನಲ್ಲ, ಬರೆಸಿಕೊಂಡವಳು ನೀನು. ನೀನೆಂದರೆ ನನ್ನೊಡಲು, ನನ್ನುಸಿರು ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಬದುಕಹೊರಟವನಲ್ಲ ಬಾಳಿಸಿದವಳು ನೀನು ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು. ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಲಿಯಬೇಕು, ನಗಿಸಬೇಕು, ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, ಹಂಚಬಹುದು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೂ...

02 October 2010

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇನಾದರೂ......!!!!!!!!!!

ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವ ನೋವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಒಂದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ನಾನು ಐಸೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಸ್ಮಿತ ಎನ್ನುವ ಗೆಳತಿಯಿದ್ದಳು. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ನ. ಆದರೇ, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ತಂಗಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಳು. ಇಂಥವಳು ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹರೀಶ್ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಆಗಿರುವುದು, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ. ನಾನು ದಿಡೀರನೆ ಅವಳಿಂದ ಸ್ಮಿತಾಳ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನಯ ಬಗೆಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸತ್ಯವೇ? ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಾ, ಆದರೇ, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ, ನೀನು ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ, ಎಂದಳು. ನಾನೆಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಂದೆ. ಅವಳು ನೀವು ಆ ದಿನ ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಿರಿ ಎಂದಳು. ನೀವು ಕುಡಿದಿದ್ದಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂದಳು. ಹೌದೇ? ನಾನು ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ? ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ೨೦೦೭-೨೦೦೮ರ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡೀಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸಹಾರಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನಾನು ದಿನವೂ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವೂ ಕುಡಿಯಲೂಬಹುದು, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಕುಡಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಕುಡಿಯುವ, ಅಥವಾ ಕುಡಿದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆಂದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೇ? ನಾನು ಅಂದು ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ? ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕುಡಿದವರ ವಾಸನೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಕುಡಿದವರ ನಡುವಳಿಕೆ ನೋಡಿದೊಡನೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದಿರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದವನು, ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆರಾಮಾ ಕೆಲಸವಿತ್ತೇ ಐಸೆಕ್ ನಲ್ಲಿ? ಸರಿ, ನಾನು ಅದೊಂದೇ ದಿನವೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಎಂದೂ ಆ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೇ, ಆ ದಿನಕ್ಕೆ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಬೇರೆಯವನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನೇ? ಅದೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು. ಮಾರನೇ ದಿನ ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರವಿರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೇ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೇ, ಆ ದಿನ ನಡೆದದ್ದು ಅಚಾತುರ್ಯವೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ. ಸರಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿತ್ತು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತೇ? ಇಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನಾನು ಬಹಳ ನೊಂದಿದ್ದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವನು ಇಂದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಯ ಬಗೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪವಾದ ಹೊರಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪನ್ನು, ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾನು ಅನೇಕಾ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮದುವೆಯಾದವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೇ, ಹೇಳದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದವರನ್ನು ಪ್ರೇಯಸಿ ಎಂದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯೆಂದು ಮನಗೆದ್ದವಳು, ಸದಾ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ, ನಂತರ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಪ್ಲೇಟು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನನಗೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ.
ಸ್ಮಿತಾಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ನನ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿಯ ಅಪವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೇ, ಸ್ಮಿತಾ ಆ ಬಗೆಗೆ ನನ್ನಯ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಸಲುಗೆಯಿದ್ದ ಗೆಳತಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಜುಗರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂದರೇ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದೇ ಬಗೆಯ ಅಪವಾದವನ್ನು, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದಳು, ದಿನ ನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕನಿಷ್ಟವೆಂದರೂ ದಿನದ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆವು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ವಿಜಯನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಹೀಗೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೋಟೇಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾನಿಪೂರಿ, ಚುರುಮುರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತರ ತನಕ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವಳು ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವನು ಇವಳಿಂದ ದೂರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ಹೊರತರಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಅಹಂ ನಿಂದಾಗಿ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು, ಶತ್ರುಪಡೆ ಸೇರಿದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ನಾನು ನಂಬಿದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಚೂರಿಯಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮಿತಾ ಮಾಡಿರುವುದು ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ.
ನಾನೇನು ಬಹಳ ಸಾಚನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕಾ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಕಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಪೀಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಹಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯುವಷ್ಟು ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಅತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೇ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹುಡುಗನಾಗಲೀ, ಹುಡುಗಿಯಾಗಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದ ಮೇಲ ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸದಾ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದು, ಸುಷ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಸೇರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸದೇ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕೊರಗಿದ್ದೇನೆ, ಅತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನತನವನ್ನು ಮರೆತು ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಬೇಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದ ಮಾಡುವ ಗುಣವೇಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಾನು ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆಯಾದರೇ ಪೀಡಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೇ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕುಡುಕನ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೇ?

No comments:

Post a Comment